ارزشیابی یک ساله کارکنان

ارزشیابی یک ساله کارکنان

1 (20%) 1 vote[s]


ارزشیابی کارکنان در سال 91 انجام پذیرفت و کارکنان شرکت در4 گروه رتبه بندی شدند که متناسب با امتیاز اخذ شده پاداش به نامبردگان پرداخت خواهد گردید .

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید