FAQ: آیا از سیستمهای فتوولتایی در مناطق کشاورزی یا دامپروری می توان استفاده کرد؟

آیا از سیستمهای فتوولتایی در مناطق کشاورزی یا دامپروری می توان استفاده کرد؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله . در مناطقی دور دست می توان با بکار بردن سیستم فتوولتایی برق مورد نیاز جهت پمپاژ آب و همچنین روشنایی و … بکار برد و مشغول به کار شد بدون آنکه نگرانی از دور دست بودن آن منطقه از شبکه برق سراسری را داشته باشیم.